Polski Związek Freedivingu

Polski Związek Freedivingu

Karta Zdrowia Sportowca

Karta Zdrowia Sportowca czyli obwiązek przedstawienia zaświadczenia z badań przez lekarza medycyny  sportowej.

to istotny element bezpieczeństwa w sporcie. Wprowadzenie tego wymogu ma na celu zapewnienie, że osoby uczestniczące w zawodach sportowych są w odpowiedniej kondycji fizycznej i zdrowotnej, co z kolei redukuje ryzyko urazów oraz pozwala na uczciwą rywalizację.

Wymagania dotyczące zaświadczenia z badań przez lekarza sportowego różnią się w zależności od dyscypliny sportu, wieku zawodnika, czy rodzaju zawodów. Jednak istnieje kilka kluczowych aspektów, które są wspólne dla większości przypadków, które wynikają bezpośrednio z ustawy.

Po pierwsze, badanie musi być przeprowadzone przez wykwalifikowanego lekarza sportowego, który posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w ocenie stanu zdrowia sportowców. Lekarz ten będzie analizować ogólny stan zdrowia, historię chorób, a także wykonywać konkretne badania, takie jak badania krwi, EKG czy badania obciążeniowe w zależności od specyfiki danej dyscypliny.

Po drugie, badania powinny być regularne i aktualne. Zazwyczaj ważność zaświadczenia z badań przez lekarza sportowego wynosi od 6 miesięcy do 2 lat, w zależności od regulaminu konkretnej federacji lub organizatora zawodów.

Po trzecie, zaświadczenie powinno potwierdzać, że osoba badana jest w stanie uczestniczyć w konkretnej dyscyplinie sportu. Jeśli lekarz stwierdzi jakieś ograniczenia lub problemy zdrowotne, może on zalecić odpowiednie środki zaradcze lub nawet zakazać udziału w zawodach.

Ostatecznie, obowiązek przedstawienia zaświadczenia z badań przez lekarza sportowego jest kluczowy dla zachowania bezpieczeństwa i uczciwości w sporcie. Dzięki temu wymogowi zarówno zawodnicy, jak i organizatorzy mogą być pewni, że rywalizacja odbywa się na uczciwych zasadach, a zdrowie uczestników jest w należyty sposób chronione. Warto pamiętać o regularnych badaniach i przestrzeganiu zaleceń lekarza, co stanowi klucz do długotrwałej kariery sportowej i utrzymania dobrej kondycji fizycznej we freedivingu

Czy wiesz, dlaczego badania przez lekarza sportowego są tak ważne przed udziałem w zawodach sportowych? To nie tylko formalność, to kluczowy element dbania o Twoje zdrowie i bezpieczeństwo w wodzie. Oto, co warto wiedzieć o tych badaniach!

 1.  Dlaczego są one ważne?
  Badania przez lekarza sportowego są nieodłącznym elementem procesu przygotowań do zawodów sportowych. Ich głównym celem jest zapewnienie, że wszyscy uczestnicy są w odpowiedniej kondycji fizycznej, aby bezpiecznie rywalizować. Lekarze sportowi oceniają stan zdrowia zawodników, wykrywają ewentualne problemy zdrowotne oraz dają zalecenia, jakie kroki można podjąć, aby poprawić zdolności sportowe.
 2. Kto powinien poddać się badaniom?
  Badania przez lekarza sportowego są zazwyczaj wymagane dla wszystkich zawodników uczestniczących w zawodach bez wyjątków. To dotyczy zarówno zawodowców, jak i amatorów. 
 3. Co obejmuje badanie przez lekarza sportowego?
  Badanie lekarskie przed zawodami sportowymi może różnić się w zależności od lekarza do którego się skierujemy. Jednak ogólnie rzecz biorąc, lekarze oceniają takie aspekty jak stan serca, płuca, mięśnie i stawy. Testy krwi i obrazowanie mogą być również wykorzystywane do wykrywania ewentualnych problemów zdrowotnych.
 4. Czego można się spodziewać podczas badania?
  Podczas badania przez lekarza sportowego, będziesz musiał odpowiedzieć na pytania dotyczące swojego zdrowia, historii medycznej i aktywności fizycznej. Lekarz będzie słuchał Twojego serca i płuc, mierzył ciśnienie krwi, oceniał ruchomość i siłę mięśni, a także przeprowadzał testy wydolnościowe oraz w przypadku freedivingu spirometrię. Niektóre badania mogą również wymagać dodatkowych badań laboratoryjnych.
 5.  Co dalej?
  Po przeprowadzeniu badania przez lekarza sportowego, otrzymasz wyniki i zalecenia z wpisaniem do Karty Zdrowia Sportowca lub otrzymasz zaświadczenie. Jeśli wszystko jest w porządku, będziesz gotowy do startu w zawodach. W przypadku ewentualnych problemów zdrowotnych, lekarz może zasugerować dalsze kroki, takie jak leczenie, rehabilitację lub zmiany w treningu.
 6. Karta Zdrowia Sportowca może posiadać różne formy (poniżej przykładowy wzór). Formę kart może określić klub sportowy, lecz musi się na niej znaleźć pieczęć poradni, w której zawodnik jest zarejestrowany (numer rejestru) oraz orzeczenie o zdolności do uprawiania freedivingu.

Pamiętaj, że badania przez lekarza sportowego nie są tylko formalnością, ale kluczowym elementem zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia podczas rywalizacji sportowej. Dbanie o swoje zdrowie jest fundamentalne, niezależnie od poziomu sportowej aktywności.

wzor obowiazujacej karty zdrowia sportowca