Polski Związek Freedivingu

Polski Związek Freedivingu

Licencje Sportowe Zawodnika PZF

Licencja Sportowa zawodnika nadawana jest w sposób “automatyczny” po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego w ELEKTRONICZNYM SYSTEMIE REJESTRACJI LICENCJI dostępnym w zakładce Licencje i po opłaceniu składki. Licencja wydawana jest w formie elektronicznej (chwilowo) bez dostępu zawodnika do “treści” licencji. 

Klub, do którego przynależy zawodnik, przekazuje do PZF listę aktywnych zawodników i na tej podstawie odbywa się cały proces wydawania licencji.

Jednocześnie informujemy, że trwają prace nad udostepnieniem dla zawodników, trenerów oraz klubów sportowych PZF, możliwości wglądu do Elektronicznego Systemu Rejestracji Licencji.

Pamiętajcie, Licencja Sportowa PZF upoważnia zawodników do startów w zawodach organizowanych przez PZF. Licencja międzynarodowa upoważniająca do brania udziału w zawodach międzynarodowych wydawana jest w innym trybie ale z wymogiem posiadania licencji krajowej.

Posiadanie Sportowej Licencji Zawodnika PZF nie jest gwarancją ani ułatwieniem w dostępie do obiektów sportowych (baseny).

Więcej informacji w tej kwestii udziela Dyrektor Sportowy