Polski Związek Freedivingu

Polski Związek Freedivingu

Licencje zawodnicze 2024

Drodzy zawodnicy i zawodniczki,

mamy rok 2024 i nadszedł czas na odnowienie licencji zawodniczej. W tym roku aby przedłużyć lub uzyskać nową licencję Polskiego Związku Freedivingu należy:

  • Wypełnić formularz w Elektronicznym systemie rejestracji licencji 
  • Wypełnić oświadczenia dostępne w Drukach do pobrania (OŚWIADCZENIA SEL PRZETWARZANIA DANYCH oraz OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA OSOBY DOROSŁEJ)
  • zwrócić się do swojego klubu, z wnioskiem o potwierdzenie przynależności klubowej,
  • Uiścić opłatę licencyjną zgodnie z aktualnie obowiązującą stawka dla danej grupy wiekowej. Tabela z cennikiem: TUTAJ
  • Celem wydania licencji zawodniczej w kategorii (wiek do 18 lat) JUNIOR wniosek o wydanie licencji podpisuje rodzic lub prawny opiekun. Do wniosku należy załączyć poświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny sportowej o braku przeciwskazań do uprawiania freedivingu

Powyższe dokumenty należy przesłać na adres email: mrutkowski@pzf-sport.org

Numer konta, na które należy dokonywać wpłat znajduje się w zakładce Kontakt.

Zawodnik, który w danym roku kalendarzowych chce być klasyfikowany w grupie wiekowej SENIOR oraz MASTERS wnosi obie opłaty licencyjne.

Ponadto informujemy, iż trwają prace nad nowym systemem ewidencji licencji który w znaczący sposób ułatwi proces wydawania licencji.

Wszystkie pytania dotyczące Licencji PZF należy kierować do Dyrektora Sportowego Marcina Rutkowskiego