Polski Związek Freedivingu

Polski Związek Freedivingu

Stanowisko zarządu PZF w sprawie AIDA

Stanowisko Zarządu PZF

W związku z oficjalnym stanowiskiem CMAS dotyczącym zerwania współpracy z Federacją AIDA, Zarząd Polskiego Związku Freedivingu w całości podziela argumenty stanowiące podstawę podjętej decyzji. 

Wieloletni wysiłek całej społeczności polskich freediverów doprowadził do uznania w naszym kraju freedivingu za sport wyczynowy i utworzenia Polskiego Związku Sportowego. Ten wielki sukces możliwy był nie tylko dzięki wspólnemu, ogromnemu zaangażowaniu ale również ze względu na zachowanie przez środowisko najwyższych standardów dotyczących bezpieczeństwa, Fair Play i antydopingu w sporcie. 

Polski Związek Freedivingu od samego początku swojego istnienia, zgodnie ze statutem, stoi na straży zachowania powyższych reguł. Respektowanie opisanych zasad i standardów jest tak samo ważne zarówno na poziomie sportu wyczynowego jak i sportu amatorskiego. 

To właśnie te reguły stanowią o esencji naszego sportu i łączą nas we wspólnym wysiłku w osiąganiu coraz lepszych wyników. 

Niestety ze smutkiem musimy stwierdzić, że reguły te zostały w różny sposób ograniczone lub naruszone podczas ostatnich mistrzostw świata Federacji AIDA. To niezwykle smutna sytuacja, ponieważ dotyczy federacji, z której w większości w jakimś stopniu wszyscy się wywodzimy. Uważamy jednak, że nie może być zgody na tego rodzaju kierunek działań.

W związku z powyższym Zarząd Polskiego Związku Freedivingu, zwraca się z apelem do wszystkich klubów sportowych zrzeszonych w Polskim Związku Freedivingu o powstrzymanie się od organizacji zawodów sportowych według regulaminu federacji AIDA do czasu podjęcia przez nią realnych działań na rzecz pełnej transparentności w odniesieniu do kluczowych zasad współzawodnictwa. 

W razie wątpliwości w sprawie organizacji zawodów AIDA prosimy o kontakt z zarządem Stowarzyszenia Freediving Poland: https://freedivingpoland.org.pl/stowarzyszenie/zarzad/ .

W przypadku chęci organizacji zawodów wg. regulaminu federacji CMAS Polski Związek Freedivingu udzieli wszelkich potrzebnych informacji w zakresie wymogów formalnych w zakresie organizacji zawodów prosimy o kontakt z zarządem Polskiego Związku Freedivingu: https://pzf-sport.org/kontakt/ .